Visie

Ontstaansgeschiedenis
In de denktank van het bedrijf ontstond de wens om leerplichtige jongeren, en personen die geïnteresseerd zijn in het werken met jongeren, kansen te bieden op de arbeidsmarkt, zodanig dat ze een rol kunnen spelen in onze samenleving. Dit was de eerste gedachte achter het lesprogramma pedagogisch medewerker leefbaarheid. Vanuit de ervaringen van het bedrijf kwam het steeds vaker voor dat straatjongeren in conflict kwamen met andere personen of organisaties en niet begrepen werden. Het bedrijf werkt reeds 20 jaar met jongeren en heeft door hun vele ervaringen veel geleerd. Een van de specialisaties is de vertaling van burgercultuur naar straatcultuur en visa versa. In het werken met scholen, ouders, buurtbewoners en mensen uit de wijk bleek er behoefte te zijn aan een veilig gevoel, zodat er een leefbare omgeving ontstaat.

Visie
Iedereen verdient een kans, jong en oud. Samenwerking en participeren om een stabiele leefbare omgeving te creëren is een zaak van iedereen. Wij zien het als ons doel en visie om op duurzame wijze, mogelijkheden en opleidingen te ontwikkelen waar de maatschappij baat bij heeft. Waar jong en oud elkaar ontmoeten, van elkaar leert en studenten een toekomstperspectief geboden wordt. Dit kan onder meer door leerwerktrajecten en het bieden van werkervaringsplaatsen. De Stichting Opleidingen Sfeerkeepers is met hun methodieken, voorloper op het gebied van ontwikkeling en het overbrengen van kennis op het gebied van leefbaarheidsproblematiek en sociale veiligheid.

Toekomst
Met het nieuwe Sfeerkeeper College is hiermee een positieve weg ingeslagen. De student staat centraal, zodat ze kunnen groeien en begrijpen, maar vooral om kennis te vergaren vanuit de theorie gekoppeld aan de praktijk. Deze nieuwe opleidingen vraagt van studenten betrokkenheid bij onze maatschappij.

Voor onderwijs, school- en maatschappelijke projecten en leertrajecten verwijzen wij naar:
www.sfeerkeepercollege.nl