Opleiding Sfeerkeeper

'van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam'

Door de Opleiding Sfeerkeeper willen wij een steentje bijdragen aan een leefbare samenleving waarbij leefbaarheid en sociale veiligheid hoog in het vaandel staan.
De opleiding loopt op dit gebied ver vooruit in sociale duurzaamheid. Veel jongeren voelen zich niet begrepen en keren zich tegen vastgeroeste organisaties, wetten en regels. Het begrip voor jongeren is in onze organisatie groot en een opleiding volgen bij ons Instituut betekent dat je geconfronteerd wordt met jezelf, maar ook dat jij een goede begeleiding krijgt om de theorie te begrijpen. Door onze leerwerkprojecten, maak je niet alleen kennis met het werkveld/praktijk, maar dien jij ook onze maatschappij. De Opleiding Sfeerkeeper werkt daarbij met bestaande scholen.

De Opleiding Sfeerkeeper is er niet alleen voor jongeren. Ook ouderen hebben bij ons mogelijkheden om de opleiding te volgen met behulp van werkervaringsplaatsen. Jouw inzicht en ervaring kunnen belangrijk zijn in het proces en bieden mogelijkheden dat jij door deze opleiding en praktijk jouw ontwikkeling verder gestalte kunt geven.

Takenpakket
Sfeerkeepers zijn voor scholen, buurten en wijken, horeca etc. nou precies degenen, die het veilig gevoel overeind houden en daarmee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan levenskwaliteit. De opdrachtgevers, autoriteiten en reguliere hulpdiensten, waarmee intensief wordt samengewerkt, zullen ingenomen zijn met jouw kennis, bijdrage en inzet, die zichtbaar resultaat zal opleveren. Jij zult ingezet worden in risicogebieden en uitgaanscentra, maar ook in en nabij school- en leefomgeving, buurten en wijken, horeca en winkelconcentratiegebieden en bij evenementen. Dit gebeurt niet zomaar want de meerwaarde van onze opleiding, is dat jij terdege gaat leren wat er op straat gebeurt, dat je veel kennis vergaart over etnische achtergronden en dat jij goed communiceert. Jouw empathisch vermogen speelt hierbij een grote rol. Want alleen door kennis en begrip kunnen wij mensen bij elkaar brengen en onrust voorkomen.

Tijdens zijn surveillance stelt de sfeerkeeper zich dienstverlenend op. Hij wijst bezoekers de weg en adviseert automobilisten over parkeerplaatsen. Hij voert assisterende handelingen uit die tot zijn functie behoren en stelt zich vriendelijk en ontvankelijk op. Indien nodig geeft hij voorlichting aan ouders, jongeren, bedrijven, scholen en instellingen over drugs- en alcoholgebruik, over de geneugten èn gevaren van het uitgaansleven en over criminaliteit en preventie.

Vakkenpakket
De Stichting ontwikkelt de opleiding tot sfeerkeeper. Tijdens deze opleiding wordt onder andere aandacht besteed aan het werkproces van de sfeerkeeper. Communicatie en conflictbemiddeling zijn onder andere onderdelen van dit proces. De gehele opleiding is ontsloten in een digitale leeromgeving. Dit onderwijskundig model vormt de basis van de opleiding en sluit aan op de belevingswereld van o.a. jongeren. Er wordt gebruik gemaakt van interactie in de vorm van filmpjes, foto's.

Het vakkenpakket is zo gevarieerd dat jij als toekomstige sfeerkeeper je nooit zult vervelen en gemotiveerd blijft om de theorie eigen te maken. Niet alleen kennis is belangrijk, fit zijn ook. Daarom zijn de sportlessen een van de belangrijkste onderdelen, die gevolgd dienen te worden.

Afhankelijk van het lesprogramma en de instructeur, kan het zijn dat jij jouw fysieke vaardigheden leert ontwikkelen en teamsporten verricht. Maar ook rollenspellen zijn een onderdeel van het programma.
Sport is een serieus en plezierig onderdeel van onze lessen. Heb jij een goed idee, kun je dit altijd aandragen, want bij de opleiding Sfeerkeeper, draait het om de student, zijn omgeving en de burgercultuur.

Van een sfeerkeeper wordt verwacht dat deze uitstekend bekend is hoe onze samenleving met zijn etnische en culturele achtergronden in elkaar steekt met de daarbij geldende, maar afwijkende wetten en hun denkwijze. Hij spreekt hun taal en weet met geduld, inzicht, tactiek en zijn natuurlijke leiderskwaliteiten, hun gedrag te herkennen en te beheersen. Indien nodig betrekt de sfeerkeeper andere betrokkenen, zoals: ouders, opvoeders, jeugdwerkers en docenten in situaties waarin een brug geslagen moet worden tussen de thuiscultuur, de schoolcultuur en de straatcultuur. Een sfeerkeeper handelt assertief en proactief en voorkomt hiermee incidenten of calamiteiten. Kennis van EHBO en levensreddende handelingen behoren tot zijn studiepakket.

Buddysysteem
De sfeerkeeper levert ook zijn aandeel in de re-integratie van bijvoorbeeld (werkloze) probleemjongeren, school drop-outs en jonge criminelen. Via een buddysysteem coacht en begeleidt hij hen bij hun re-socialisering in de maatschappij.

Maatschappelijk belang

Onze leerwerkprojecten en werkervaringsplaatsen zijn voor de maatschappij erg belangrijk. Willen wij met z’n allen zorgen voor een rustige en prettige omgeving, dan is helpen alleen niet afdoende. Als sfeerkeeper praat je met de mensen in de buurt en de wijk en toets je regelmatig de belangen en de behoeftes van de mensen. Het kan zijn dat jij met hen een plan van aanpak opzet om zaken voor elkaar te krijgen. Jij leert hierdoor jouw verantwoordelijkheden dragen en zal serieus worden genomen. Jij participeert in de wijk en weet als geen ander welke belangen er meespelen. Uiteraard word je te allen tijde bijgestaan door jouw team.

Ben je geïnteresseerd geraakt in de opleiding, meld je hier aan. Wij wachten met spanning af op de toekomstige sfeerkeepers van Nederland.

Voor onderwijs, school- en maatschappelijke projecten en leertrajecten verwijzen wij naar:
www.sfeerkeepercollege.nl