Welkom

Dit is de website van de Stichting Opleidingen Sfeerkeepers. De Stichting vindt zijn oorsprong bij het ontstaan van de centralisatie van de brede school en is ontstaan in de gemeente Venlo. Als gevolg van deze fusering kwam de overlastproblematiek nadrukkelijker op de voorgrond. Klachten uit de buurt en de wijk namen toe, verontrusting bij buurtbewoners en ondernemers en de druk op onderwijspersoneel werd vergroot. Een logisch gevolg van deze dynamische omgeving bestaande uit circa 1700 leerlingen.

De stichting werkt samen met II-Watch en kan putten uit 20 jaar ervaring. Om de klachten uit de wijk te verminderen en de overlast aan te pakken, is een plan van aanpak bedacht, waarbij zowel de school, de buurt als de wijk baat bij heeft.

Ondertussen werd er veel nagedacht over een structurele oplossing. De mensen in het bedrijf staken de koppen bij elkaar en hebben overlegd hoe ze jongeren een kans kunnen bieden op de arbeidsmarkt en hoe ze iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Na veel positieve reacties van de school, de ouders, de buurt en de wijk is besloten om een nieuwe opleiding en leertrajecten te creëren. Het Sfeerkeeper College is een feit geworden.

Wat is nu een sfeerkeeper?

Een sfeerkeeper is een pedagogisch medewerker leefbaarheid. Een goed opgeleide professional, die kennis, inzicht en vaardigheden inzet om conflicten in een buurt of wijk te voorkomen. Op scholen spelen ze een grote rol in het sociale speelveld. Hij vervult als het ware een brugfunctie door verschillende doelgroepen en subculturen, elk met hun eigen specifieke taalgebruik en gedragingen, te helpen om met elkaar te communiceren. Zo leert hij mensen elkaar beter te begrijpen en waarborgt daarmee de leefbaarheid, sociale veiligheid en het welzijn van mensen in zijn werkgebied.

De Stichting Opleidingen Sfeerkeepers ontwikkelt o.a. methodieken voor het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en trainers. Het gaat hierbij om praktijkgericht onderwijs vanuit een authentieke leeromgeving. Iedereen kan instromen en verschillende uitstroomrichtingen zijn mogelijk. (facilitaire) Dienstverlening, veiligheid & beveiliging, recreatie & toerisme en welzijn & zorg. We beginnen binnen het V(S)O met niveau JAS (Junior Assistant Sfeerkeepers). Daarna volgt een doorstroming naar een gerelateerd mbo-niveau entrée mbo 2 en mbo 3. Praktijkleren met theoretische onderbouwing is een belangrijke maatstaf die de opleiding hanteert.

Een leefbare omgeving..., dat doen we met elkaar!
Voor onderwijs, school- en maatschappelijke projecten en leertrajecten verwijzen wij naar:
www.sfeerkeepercollege.nl